Zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie

Kiedy decydujemy się na kupno projektu gotowego, to każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że architekt zastrzega sobie prawa autorskie. Najczęściej jest jednak tak, że w projekcie są napisane, określony wielkość zmian jaki można dokonać bez zgody autora. Tak więc architekt bez zgody autora może między innymi zmienić wymiary fundamentów, aby dostosować je do lokalnych warunków gruntowych. Wiemy, że każda działka jest inna, i należy do niej dopasować odpowiednie posadowienie fundamentów. Ponadto zakres podpiwniczenia budynku można zmienić. Oczywiście jest tutaj warunkiem to, że nie spowoduje to zmiany położenia parteru w stosunku do poziomu terenu. Również architekt może bez zgody autora zmienić materiały na konstrukcję budynku, czyli na ściany i stropy. Oczywiście tutaj też jest jeden warunek a mianowicie to, że po zmianie tych materiałów zostaną zachowane parametry wymagane przepisami i normami. Ponadto zmienić można rodzaj stropów, materiały na ściany zewnętrzne, przesunąć lub zlikwidować ściany działowe, kąt nachylenia dachu, kolorystykę elewacji, detale dekoracyjne, instalacje oraz sporządzić lustrzane odbicie projektu.