Warunki zabudowy i MPZP

Warunki zabudowy i MPZP

Kiedy chcemy wybudować dom, to przed kupnem działki inwestor powinien przede wszystkim zaznajomić się z MPZP. Skrót ten oznacza oczywiście miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy jednak wiedzieć, że czasami tego planu nie ma. W takiej sytuacji więc przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę inwestor powinien najpierw uzyskać decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Aby otrzymać taką decyzję należy złożyć wniosek. Składa się go u wójta lub ewentualnie burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek o wydanie warunków zabudowy powinien zawierać przede wszystkim planowany sposób zagospodarowania działki, oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania, istotne parametry techniczne, jak również i zapotrzebowanie na media, czyli wodę, energię, gaz i odprowadzanie ścieków. Do wniosku musimy dołączyć dwa załączniki, a mianowicie kopię mapy zasadniczej wyrysowaniem granicami terenu inwestycji oraz wypisy z ewidencji gruntów. Aby otrzymać pozytywną decyzję zadaniem inwestora jest wykazanie, że w sąsiedztwie znajduje się podobna działka zabudowy.