Projektant

Projektant

Kiedy chcemy wybudować dom musimy przede wszystkim mieć projekt budowlany. Tworzeniem jego zajmuje się projektant. Jest to jedna z osób, które biorą udział w procesie budowlanym. Również jak każdy inny również i on ma swoje obowiązki, które jasno określone są w prawie budowlanym. Do takich podstawowych obowiązków zaliczyć można opracowanie projektu budowlanego. Musi on być zgodny nie tylko z określeniami w decyzji warunkach zabudowy, ale również dostosowany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto do innych obowiązków projektanta należy: zapewnienie w razie potrzeby udziały w opracowaniu projektu osób, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne, sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa, uzyskanie wymaganych opinii, oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu. Projektant ponadto ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami.