Projekt budowlany

Projekt budowlany

Większość z nas uważa, że zakupując projekt gotowy mają już projekt budowlany. Tak naprawdę nie jest. W artykule tym przedstawimy co powinien zawierać już kompletny projekt budowlany. O tym, co on zawiera mowa jest w prawie budowlanym w artykule 34. Tak więc przede wszystkim projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, który zostaje sporządzony na aktualnej mapie. Projekt ten zawiera między innymi określenie granic działki lub tereny, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowych obiektów budowlanych. Ponadto projekt budowlany zawiera projekt architektoniczno-budowlany. Określa on funkcje, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, oraz charakterystykę energetyczną i ekologiczną, a także i proponowane niezbędne rozwiązania techniczne. Ostatni punkt jaki powinien znaleźć się w projekcie budowlanym to oczywiście stosowanie do potrzeb, czyli oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych oraz oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwościach połączenia działki z drogą publiczną.