Proces projektowania i zaopatrzenia materiałowego

Proces projektowania i zaopatrzenia materiałowego

Stawianie budynku nazywamy często procesem wieloetapowym, który powinien być przeprowadzony według ściśle określonych reguł, w odpowiednim czasie. Czas ten dotyczy głównie pór roku, ponieważ każdy materiał spełnia pewne normy dotyczące jego odporności i wytrzymałości na poszczególne warunki atmosferyczne, występujące podczas budowy. Jednak zanim ta budowa się rozpocznie musimy przygotować działkę pod zabudowę i tutaj mówimy o pierwszym etapie prac budowlanych. Kolejne dotyczą budowy samego budynku od podstaw, a także prac wewnętrznych, ale tak naprawdę jest jeszcze kilka przedsięwzięć, które nie są dzielone na etapy, ale mimo wszystko bez nich żaden budynek nie mógłby powstać. Zatem warto tutaj wspomnieć w pierwszej kolejności o stworzeniu planu, który nazywamy projektem architektonicznym. Jest to rozrysowanie konstrukcji, która dotyczy każdego elementu domu, jego wymiary, elementy wyposażenia, materiałoznawstwo, zagospodarowanie działki i przygotowanie wszelkich obliczeń, oraz sporządzenie kosztorysu. W oparciu o te wytyczne budowlańcy rozpoczynają prace. I nimi kierują się podczas kolejnych etapów budowy. Takim etapem możemy również nazwać proces zaopatrzenia, czyli zakupu materiałów budowlanych i ich transportu. Tutaj warto pamiętać, że mimo tego, że mamy konkretnie wyliczone, ile potrzeba surowców, zawsze trzeba się liczyć, że czegoś zabraknie, dlatego też nigdy nie należy kupować niczego „na styk”, a wręcz wskazana w tym względzie jest nadwyżka.