Podstawa każdego domu

Podstawa każdego domu

Fundamenty stanowią podstawę każdego domu. jest to owszem element niewidoczny, jednak jego rola jest bardzo ważna. Jako podstawa każdego budynku fundamenty muszą być solidne oraz spełniać wszelkie normy budowlane. Czynnikiem podstawowym mającym wpływ na fundamenty to nośność gruntu na którym zostaną one osadzone. Dlatego też tak ważne jest wykonanie badań geotechnicznych. Wykonuje się je zawsze przed przystąpieniem do robót ziemnych. Fundamenty mogą być posadowione bezpośrednio lub pośrednio. Posadowienie pośrednie możliwe jest za pomocą pali lub też tak zwanych studni. Są one wykonywane tam gdzie występują trudne warunki gruntowe, lub poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. Wykonanie pali pod fundamenty pośrednie rozpoczyna się na budowie od wywiercenia otworów na gruncie. Posadowienie bezpośrednie jak sama nazwa wskazuje wykonane są bezpośrednio na gruncie. Nie zależnie od rodzaju posadowienia fundamenty powstają w pięciu etapach: wykonanie badań geotechnicznych, przygotowanie wykopu, wykonanie ław fundamentowych oraz posadowienie ścian i wykonanie ocieplenia.