Pierwszy etap przed rozpoczęciem prac budowlanych

Pierwszy etap przed rozpoczęciem prac budowlanych

Budowa domu przebiega w pewnym ustalonym porządku. W miarę wznoszenia się budynku możemy mówić o pewnym cyklu, który nazywamy kolejnymi etapami. To samo dotyczy wykończeń i prac w środku. Niekiedy etapy te określane są mianem stanów. Ale nie każdy z tych etapów-stanów oznacza samą budowę, a jednak nierozerwalnie się z nią łączy. Jest to o tyle istotne, że przeprowadzenie konkretnych działań daje nam możliwość podjęcia robót budowlanych. Zatem pierwszym etapem będą tak naprawdę czynności prawne. Uzyskanie odpowiednich dokumentów, zezwoleń, pozyskanie projektu. Tak jak wiele innych inwestycji, również budowanie domu wymaga wielu „papierów”. Wówczas też musimy zatrudnić kilku specjalistów. Potrzebny jest na pewno geodeta, czyli specjalista od pomiarów terenu, architekt odpowiedzialny za projekt budynku, a także projektanci i wykonawcy przyłączy. Przyłącza to sieć uzbrojenia terenu, na które składają się takie elementy, jak instalacje ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, a nawet przyłącza telekomunikacyjne. Nadzór nad pierwszym etapem prowadzą dwaj inspektorzy. Jeden odpowiedzialny jest za projekt, a drugi za odbiór przyłączy. Oczywiście ludzie ci nie są wykonawcami, a jedynie kontrolerami. Kiedy już formalności te są załatwione, wystarczy sporządzić kosztorys inwestorski i wziąć się do pracy.