Obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora

Inwestor to osoba, która zleca wykonanie jakiejś czynności. Mowa tutaj będzie oczywiście o budowę domu. W tej sytuacji inwestor jest osobą najważniejszą, bo to on za swoje pieniądze opłaca pracowników, kupuje materiały budowlane, oraz zatrudnia kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego. Jest tutaj jednak ogólnie podane czym zajmuje się inwestor. Należy wiedzieć, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy. Uwzględnia on jednak przy tym wszystkie przepisy na temat zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inwestor w szczególności zapewnia: opracowanie projektu budowlanego, objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy, procowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonanie i odbiór robót budowlanych. Zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego podczas budowy domu jednorodzinnego nie jest konieczne. Czasami jednak zdarza się tak, że organ właściwy w decyzji o pozwolenie na budowę nałoży by taka osoba została zatrudniona. Wyboru ekipy budowlanej inwestor może dokonać w każdym czasie.