Niezbędne czynności wykonywane przy drugim etapie budowlanym

Niezbędne czynności wykonywane przy drugim etapie budowlanym

Praktyczna budowa budynku, jakim ma być dom zaczyna się tak naprawdę od drugiego etapu, który to nazywamy „stanem zero”. Ustalony zakres prac niezbędnych do wykonanie obejmuje tutaj wytyczenie i ogrodzenie działki budowlanej, tak zwane wytyczenie budynku w terenie, postawienie fundamentów i ewentualnie budowa piwnic, sporządzenie izolacji części podziemnej, poprowadzenie kanalizacji pod pokładem, kiedy to mówimy o kanalizacji w poziomie, a na sam koniec układamy podkład betonowy, co oznacza, że wykonujemy wylewkę. Wykonawcy, jacy będą nam tutaj potrzebni to: geodeta na początku, jeszcze przed wykonaniem prac, pracownicy budujący część podziemną, a także ludzie i maszyny odpowiedzialne za transport ciężki, na który przewiduje się głównie piasek i bloczki. Przy „stanie zero” należy zapewnić kontrolę i odbiór prac fundamentowych i betonowych, przez inspektora nadzoru inwestycyjnego. Niezbędna jest też inspekcja zgodności projektu architektonicznego ze stanem faktycznym budowy. Na placu budowy winien być prowadzony dziennik robót, za które odpowiedzialny jest kierownik, czyniący wpisy do tegoż dziennika. Ponadto na etapie tym sporządza się podstawę do rozliczenia, która zawierana jest pisemnie i dotyczy tak wpisu do dziennika, jak i odbioru robót. Zaplecze logistyczne uwzględnia tutaj zamówienie maszyn (koparki), a także deskowań.