Fundamenty tereny zagospodarowane

Fundamenty tereny zagospodarowane

Bardzo istotne jest położenie fundamentów na terenach zagospodarowanych. Tam prawdopodobieństwo istotnego podwyższenia terenu jest niewielkie. Dlatego wysokość fundamentu powinna być taka, aby poziom podłogi parteru znajdował się na wysokości od 30 do 45 cm ponad powierzchnię. Wysokość posadowienia jest jeszcze zależna od utworzenia piwnicy. Dobrze, aby wtedy podłoga piwnicy znajdowała się powyżej poziomu wody gruntowej. Wysokość zerowa w projekcie, zaznacza się na stabilnym obiekcie. Jest to na przykład pal, słup, ściana sąsiedniego domu. Ustalenia na temat wysokości fundamentów, czy ułożenia podłogi pod piwnicę znajdują się już w planie projektu budowlanego. Współpraca z architektem ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Możliwe okazują się jeszcze badania geodety. Jest on w stanie dokładnie zbadać nam grunt, jak i ustalić, na jakiej wysokości powinna znajdować się podłoga danej piwnicy, a na jakiej fundamenty. Takie dane zostaną następnie uwzględnione przez architekta, który tworzy projekt budowlany. Znajdują się w nim także ustalenia, które dotyczą wykorzystania odpowiedniego rodzaju materiałów budowlanych, także do zabezpieczenia fundamentów, ław fundamentowych. Wtedy mogą się one sprawdzić w dalszych pracach na terenie budowy. Zanim dochodzi do betonowania fundamentów należy ułożyć rury instalacyjne.