Działka płaska czy nierówna

Działka płaska czy nierówna

Ukształtowanie terenu działki jest bardzo ważne. Wpływa nie tylko na koszty budowy domu, ale również narzucać może pewne rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne. Te rozwiązania niekoniecznie odpowiadać będą inwestorowi. Obecnie jest tak, że dom budowany na płaskiej działce może oznaczać niższe wydatki, jednak płaski teren ale na przykład zagłębiony poniżej drogi może być niekorzystny chociażby z powodu przedostawania się wody gruntowej. Jest to niekorzystne rozwiązanie, zwłaszcza w czasie wiosny kiedy następują roztopy po zimie. Na działce na której wybudowany jest nasz dom przed długi okres będzie utrzymywała się woda. Najlogiczniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się posadowienie budynku w poziomie terenu i obsypanie ścian fundamentowych grubą warstwą zagęszczonego gruntu. To jednak sporo kosztuje. Największe zabezpieczenie jest jednak wtedy, gdy decydujemy się na postawienie domu na skarpie lub zboczu o dużym koncie nachylenia. Ludzie decydują się na taką działkę często ze względu na walory widokowe. Powinniśmy jednak liczyć się z ryzykiem niestateczności gruntu.