Budowa i odbiór budynku

Budowa i odbiór budynku

Budowa domu rozpoczyna się w momencie kiedy rozpoczynamy prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Wcześniejszy etap to formalności i one poprzedzają budowę domu. Przez prace przygotowawcze należy rozumieć wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko i wyłącznie na terenie budowy które objęte jest pozwoleniem na budowę. Inwestor jest to osoba, która zleca wykonanie budowy, i to jego zadaniem jest zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Należy tego dokonać siedem dni przed rozpoczęciem. Aby jednak zawiadomić o rozpoczęciu robót musimy również dołączyć na piśmie oświadczenie kierownika budowy, oraz informacje dotyczące danych zamieszczonych na tablicy informacyjnej. Kiedy zakończy się budowa następuje odbiór budynku. Inwestor musi powiadomić organ, który wydał pozwolenie, że prace zostały zakończone.