Architektura starożytnej Grecji

Mówiąc o architekturze koniecznie trzeba wspomnieć o architekturze starożytnej Grecji. Starożytna Grecja wypracowała wiele rozwiązań, które były chętnie wykorzystywane również przez późniejszych architektów. Architektura starożytnej Grecji to w większości wypadków wspaniałe świątynie, które często zachwycają nas po dziś dzień. Wspomnieć wystarczy chociażby słynny Partenon, który stoi na wzgórzu Akropol. Świątynia ta poświęcona była bogini Atenie. Świątynia ta została wybudowana na planie perypteru. To także greccy architekci są autorami porządków architektonicznych. Porządki te to oczywiście porządek dorycki, joński oraz koryncki. Każdy z tych porządków powstał jednak w innym regionie Grecji. Starożytni Grecy doskonale umieli posługiwać się także złudzeniami optycznymi, które to sprawiały, że ich budynki wydawały się właśnie takie idealne i tak niezwykle dokładnie wybudowane. Okres hellenistyczny starożytnej Grecji wiąże się z gigantycznym rozkwitem budownictwa, którego cel był wybitnie użytkowy. Zaczęły pojawiać się budowle świeckie o bardzo dużych rozmiarach. Starożytna Grecja to także wspaniałe teatry, które mogło pomieścić gigantyczne ilości ludzi. Architektura starożytnej Grecji była tak wspaniała, że wielu późniejszych architektów bardzo chętnie nawiązywało do rozwiązań zastosowanych właśnie przez Greków.