Zadania dla inspektora

Zadania dla inspektora

Budowa domu jest inwestycja nie tylko kosztochłonną ale również i czasochłonną. Inwestor musi pamiętać o zatrudnieniu kierownika budowy, który będzie nadzorował przebieg prac, jak również i uzupełniał dziennik budowy. Jak wiemy na budowie może również pojawić się taka osoba jak: inspektor nadzoru budowlanego. Przy budowie domu jednorodzinnego nie ma jednak takiego obowiązki. Jednak prawo budowlane określa, że czasami organ wydający pozwolenie może nałożyć na inwestora zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego. Jest tak jednak podczas budowy dość skomplikowanej konstrukcji domu. inspektor nadzoru budowlanego ma bardzo wiele obowiązków. Mianowicie to do niego należy sprawdzenie prawidłowości fundamentów jak również szerokość, głębokość i zabezpieczenie wykopu. Fundamenty stanowią podstawę więc nie może być tutaj popełniony żaden błąd. Ponadto sprawdza zgodność z projektem i sztuką budowlaną sposób wykonania wykopu zbrojeniowego, jakość mieszkanki betonowej, oraz to czy jest ona prawidłowo zagęszczona.

[Głosów:1    Średnia:5/5]