Przede wszystkim pozwolenie

Przede wszystkim pozwolenie

Roboty budowlane nad naszym wymarzonym domem można rozpocząć tylko i wyłącznie wtedy gdy posiadamy ostateczną decyzję z pozwoleniem na budowę. Owszem czasami jest tak, że niektóre obiekty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i wtedy wystarczy samo zgłoszenie. Osoba, która zajmuje się postępowaniem w sprawie pozwolenia na budowę jest inwestor oraz właściciel, użytkownicy wieczyści albo też zarządca nieruchomości, który znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu. Aby otrzymać pozwolenie na budowę inwestor zobowiązuje się do złożenia wniosku w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy tereny i zagospodarowania jego. Ponadto konieczne jest złożenie oświadczenia o posiadanym prawem do dysponowania działka budowlaną na cele budowlane. Do wniosku o uzyskanie pozwolenia inwestor musi dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do danej nieruchomości, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozwolenie na budowę wydawane jest w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku.

[Głosów:1    Średnia:3/5]