Kierownik budowy

Kierownik budowy

Kiedy decydujemy się na budowę domu, to musimy wiedzieć, że my jako inwestorzy jesteśmy zobowiązani do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kierownik budowy jest osobą konieczną przy każdej pracy budowlanej. Zobligowany jest on na mocy przepisów ustawy Prawa budowlanego do prowadzenia dziennika budowy, umieszczania na budowie tablic informacyjnych w widocznych miejscach, oraz zabezpieczenie terenu budowy. Jest to jedna z osób współpracujących z inwestorem, czyli osobą zlecającą wykonanie danej inwestycji – budowy. Do podstawowych obowiązków kierownika zalicza się odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, koordynowanie realizacji zadań zapobiegając tym samym zagrożeniem, podejmowanie niezbędnych działań umożliwiających wstęp na budowę osobom upoważnionym. Tych obowiązków jest znacznie więcej, my nie jesteśmy ich w stanie wszystkich wymienić. Kierownik ma również swoje prawa: wystąpić do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych oraz ustosunkowania się w dzienniku budowy.

[Głosów:1    Średnia:4/5]