Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego

W prawie budowlanym można znaleźć informację dotyczącą zatrudniania inspektora nadzoru budowlanego. Jak wiadomo nie ma konieczności by podczas budowy domu jednorodzinnego zatrudniać inspektora nadzoru. Jednak znajdziemy tam notkę dotyczącą tego, że organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę ma prawo wydać taki nakaz. Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego jak również obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest konieczne w przypadkach uzasadnionych. Mianowicie dotyczą one wysokiego stopnia skomplikowania obiektu i robót budowlanych. Tak więc inspektor nadzoru budowlanego musi być podczas budowy takich obiektów budowlanych jak: użyteczności publicznej, wpisanych do rejestru zabytków, budynków i budowli o wysokości nad terenem powyżej 15 metrów, oraz przy występowaniu elementów konstrukcyjnych o rozpiętości 12 metrów. Podstawowe obowiązki inspektora to: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawdzanie jakości wykonanych robót, sprawdzanie i odbiór prac budowlanych oraz prowadzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad.

[Głosów:1    Średnia:5/5]