Fundamenty pośrednie i bezpośrednie

Fundamenty pośrednie i bezpośrednie

W Polsce domy jednorodzinne najczęściej są wspierane płytki fundamentami bezpośrednimi. Są to takie fundamenty, które przenoszą obciążenie na grunt przez własna podstawę. Zanim jednak zdecydujemy się na wykonanie fundamentu bezpośredniego konieczne jest zbadanie rodzaju nośności gruntu. Wykonuje się to za pomocą badania geotechnicznego. Należy je przeprowadzić w trakcie opracowywania projektu budowlanego, bo również w tym dokumencie musi być wzięty pod uwagę rodzaj fundamentu. Wyżej zostało wspomniane tylko o fundamentach bezpośrednich. W rzeczywistości wyróżniamy dwa rodzaje fundamentów ze względu na ich posadowieni. Są to mianowicie fundamenty bezpośrednie oraz pośrednie. Jak już wspomniano bezpośrednie fundamenty przekazują całe obciążenie bezpośrednio na grunt i stosowane jest ono najczęściej w budynkach jednorodzinnych. Fundamenty pośrednie natomiast przekazują obciążenie na grunt przy pomocy specjalnych pali, studni lub też ścian szczelinowych. Stosowane są wszędzie tam gdzie grunt jest niestabilny, słabonośny organiczny.

[Głosów:1    Średnia:4/5]